گرد کردن

حجم فایل : 524.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 12
بنام خدا گرد کردن
جلسه ششم شما با مفهوم قطع کردن از جلسه ی قبل آشنا شده اید.
ا مروز در مورد روش گرد کردن اعداد و ارتباط آن با قطع کردن با هم صحبت می کنیم: در روش گرد کردن باید به مرتبه ی قبل از تقریب توجه کرد اگر رقم تقریب مثلا کم تر از صد بود در مثال زیر:

با توجه به عدد گرد شده ی قبل مشاهده می کنیم که:
در ابتدا همیشه اول عدد را قطع می کنیم
عددهای دارای ارزش مکانی کم تر از صد همگی صفر شده و جای آن ها صفر می گذاریم ( عدد را قطع می کنیم ) اما چون رقم دهگان حذف شده عددی بزرگ تراز عدد پنج
می باشد ، به نمودارزیر توجه کنید.
با توجه به این نمودار اگرهرقله را به ترتیب اعداد پنج ، پانزده، بیست و پنج، سی و پنج و چهل و پنج در نظر بگیریم ،باید توجه کنیم هر کدام از این گوی ها به چه سمتی تمایل به سر خوردن دارند
۴۰ ۴۳ ۲۰ ۱۶ ۱۰ ۵ پس عدد موردنظر گرد شده همان عددی است که گوی تمایل به سر خوردن به سمت آن را دارد.
اگر عدد روی قله بود بهتر است به سمت عدد بعدی سر بخورد.
نکته : در گرد کردن اعداد، عددی که بعد ازتقریب مورد نظر و قطع شدن، به پنج و بالاتر از آن منتهی می شوند به
سمت عدد بعدی تمایل به سر خوردن دارند .
برای مثال عدد زیر را با تقریب کمتر از صد گرد می کنیم : تمرین :
حاصل عبارات زیر را با تقریب کمتر ا ز ۱ /۰ گرد کنید:

ابتدا عدد را قطع و سپس گرد می کنیم :
پایان...